Produsts / Nerezové panty NP3 - Brazda -

Nerezový pant NP3-M16

Zoom

Výhodou tohoto pantu je maximální zachování prostupu brankou/ bránou. Tento typ je vyráběn v rozměrech M16 a M20, na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i jiné rozměry.