Metalwork / Welding - Brazda -

Metalwork / Welding

Zoom

Svařování konstrukčních ocelí (MIG)

Při svařování MIG plní odtavující se elektroda současně funkci přídavného materiálu i nositele oblouku. Svařovací drát se přes kladky zavádí do svařovacího hořáku. V současné době představuje tato metoda nejvyužívanější svařovací postup v průmy slové výrobě.

Používané zařízení: Fronius vario star 2500 

 


Zoom

Svařování nerezu (TIG)

Jedná se o metodu svařování el. obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu. Nejvýraznější výhodou TIG svařování je výborná kontrola sváru, vysoká teplota oblouku a velmi úzké teplotní pole. Tudíž nedochází k tepelnému ovlivnění základního materiálu v tak širokém okolním pásmu a lze dosáhnout velké hloubky závaru. Je možné svařovat velmi tenké dílce.

Používané zařízení: Fronius Trans TIG 1750


Zoom

Svařování elektrickým odporem (Bodování)

Svar se vytvoří ve styku svařovaných materiálů mezi plochami elektrod pomocí průchodu el. proudu a tlaku elektrod.

Používané zařízení: BN 10C